terapeuci

W naszym gabinecie pracują:

urszula
adamiec-krzyska

kinga Jaworska

Justyna Pietrasiak

Urszula adamiec-Krzyska

neurologopeda kliniczny, pedagog specjalny

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku: Neurologopedia kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie a także
studiów magisterskich na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i
Przedszkolna na tej samej uczelni.

Jestem także Pedagogiem Specjalnym w zakresie Edukacji i wspomagania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

kompetencje

Doświadczenie w pracy logopedy zdobywałam podczas praktyk, stażu oraz pracy w Centrum Metody Krakowskiej pod okiem certyfikowanych terapeutów. Prowadziłam terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, dyslalią, afazją, wadami genetycznymi. Prowadziłam turnusy terapeutyczne oraz przygotowywałam oraz wykonywałam autorski program Warsztatów Nauki Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną.

Pracowałam jako logopeda w Przychodni Lekarskiej w Bilczy oraz w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Kielcach. Posiadam doświadczenie na stanowisku nauczyciela wspomagającego uczniów z autyzem/zespołem Aspergera w szkole podstawowej i gimnazjum.

Odbywałam praktyki w prywatnych gabinetach logopedycznych na terenie Krakowa i Wrocławia, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie przy ul. Szopkarzy, Przychodni Leczniczo-Rehabilitacyjnej Otto-Prodent we Wrocławiu, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej we Wrocławiu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Vratislavia Medica.

Posiadam uprawnienia do posługiwania się wystandaryzowanymi narzędziami do badania logopedycznego, słuchu fonemowego oraz umiejętności czytania.

Na bieżąco staram się podnosić swoje kwalifikacje w ramach szkoleń i konferencji:

IMG_20190110_180045
ula
23669148_1600527266657680_6561896467201417632_o
DSC04348
logopeda
2018-04-05_1228
IMG_20181025_160127

Kinga Jaworska

logopeda, audiolog, protetyk słuchu

Jestem dyplomowanym logopedą, audiologiem i protetykiem słuchu. Ukończyłam studia na kierunku logopedia z audiologią o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medyczne Studium Zawodowe im. S.Liebharta w Lublinie, uzyskując tytuł protetyka słuchu.
Doświadczenie zawodowe na stanowisku logopedy zdobyłam prowadząc indywidualne terapie i zajęcia grupowe z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu oraz z dziećmi z wadami wymowy w Instytucie Logopedycznym w Lublinie, w Przedszkolu nr 4 w Lublinie,  oraz w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie jako wolontariusz.


Odbyte praktyki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz praca w Studio Słuchu Echo w Lublinie na stanowisku protetyka słuchu, pozwoliły na zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu wykonywania profilaktycznych badań słuchu oraz protezując osoby ze zdiagnozowanym niedosłuchem.


Biorę udział w szkoleniach oraz konferencjach, które pozwalają na ciągłe zdobywanie wiedzy i podnoszenie swoich kwalifikacji.

kinga

Justyna Pietrasiak

neurologopeda, audiolog

Gabinet logopedyczny w Kielcach

Zapraszamy do kontaktu!